Program

Program Studium NLPt (Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii) jest zgodny z kryteriami ilościowymi i merytorycznymi Europejskiego Stowarzyszenia NLPt (EA NLPt). Polski Instytut NLP posiada akredytację EANLPt.

 

I rok

Łącznie: 316 godzin

Tytuł Liczba godzin Forma
Podstawy Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii 4 godz. Wykład
Mechanizmy psychopatologii i leczenia 10 godz. Seminarium
Podstawowe modele teoretyczne i metody NLP – zapoznanie z metodami wprowadzającymi zmiany na poziomach zachowań i umiejętności klienta (szkolenie na poziomie Praktyka NLP) 190 godz. Warsztaty
Relacyjne aspekty pomagania i zjawiska w psychoterapii – m.in. kontrakt, relacja terapeutyczna, przeniesienie, przeciw-przeniesienie, opór itp. 30 godz. Warsztaty
Praca w grupach roboczych 50 godz. Praca własna
Psychoterapia grupowa 40 godz. Doświadczenie własne
Kolokwium zaliczeniowe 2 godz. Sprawdzian pisemny
II rok

Łącznie: 282 godziny

Tytuł Liczba godzin Forma
Metody diagnozy w psychologii klinicznej 20 godz. Warsztaty
Diagnoza psychiatryczna i podstawy psychopatologii (DSM – IV, ICD 10) 10 godz. Warsztaty
Podstawy farmakoterapii i jej łączenia z psychoterapią 10 godz. Seminarium
Zaawansowane modele teoretyczne i metody NLP – opanowanie interwencji dotyczących poziomów przekonań, wartości, tożsamości i misji klienta – szkolenie na poziomie Mistrza Praktyka NLP wraz z końcową ewaluacją 190 godz. Wykład
Praca w grupach roboczych 50 godz. Praca własna
Kolokwium zaliczeniowe 2 godz. Sprawdzian pisemny
III rok

Łącznie: 267 godzin

Tytuł Liczba godzin Forma
Psychoterapia grupowa 145 godz. Doświadczenie własne
Psychoterapia osób z rozpoznaniem psychozy i innych głębokich zaburzeń 10 godz. Seminarium
Specjalistyczne metody NLP oraz ich zastosowanie w psychoterapii (warsztaty)

  • Zintegrowane pole NLP (10 godz.)
  • Hipnoza i hipnoterapia (30 godz.)
  • Techniki stosowane w pracy z diadami i rodzinami (20 godz.)
60 godz. Warsztaty
Etyka w psychoterapii 10 godz. Seminarium
Superwizja grupowa (lista superwizorów) 40 godz. Superwizja
Kolokwium zaliczeniowe 2 godz. Sprawdzian pisemny
IV rok

Łącznie: 204 godziny

Tytuł Liczba godzin Forma
Interwencje kryzysowe 20 godz. Warsztaty
Praca z osobami po przeżytej traumie 20 godz. Warsztaty
Praca ze stratą i żałobą 30 godz. Warsztaty
Psychosomatyka 20 godz. Warsztaty
Teorie psychopatologiczne (kliniczne) i metody leczenia w ujęciu wybranych kierunków psychoterapii

  • Psychoanaliza (10 godz.)
  • Podejście behawioralno-poznawcze (10 godz.)
  • Gestalt (10 godz.)
  • Psychoterapia ericksonowska (10 godz.)
  • Terapia systemowa (10 godz.)
50 godz. Warsztaty
Superwizja grupowa (lista superwizorów) 60 godz. Superwizja
Kolokwium zaliczeniowe 2 godz. Sprawdzian pisemny
Egzamin wewnętrzny komisyjny 2 godz. Sprawdzian ustny

Zajęcia Studium NLPt łącznie: 1074 godziny

 Dodatkowe elementy szkolenia i warunki ukończenia Studium NLPt
Nazwa Liczba godzin Forma
Ukończenie Studium NLPt 1074 godz. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest ukończenie wszystkich zajęć objętych programem Studium NLPt (program powyżej).
Indywidualna psychoterapia własna 75 godz. Wymagane jest zrealizowanie minimum 75 godzin własnej indywidualnej psychoterapii w podejściu NLPt. Rekomendowane jest podjęcie własnej psychoterapii jak najwcześniej, najlepiej już od I roku zajęć w Studium NLPt.
Praktyka psychoterapeutyczna 600 godz. Prowadzenie psychoterapii z własnymi pacjentami. Prowadzenie pacjentów należy rozpocząć od II roku Studium NLPt. Powinno się to odbywać pod superwizją (grupową i indywidualną). Nie dotyczy osób, które są już zatrudnione jako psychoterapeuci, których udokumentowany staż pracy w tym zawodzie obejmuje min. 600 godz. i których praca podlega udokumentowanej superwizji – np. w ramach zebrań klinicznych zespołu terapeutycznego ośrodka, w którym kandydat jest zatrudniony.
Superwizja indywidualna 40 godz. Oprócz superwizji grupowej będącej elementem III i IV roku Studium, wymagane jest zrealizowanie minimum 40 godzin superwizji indywidualnej w podejściu NLPt u superwizorów Studium NLPt lub rekomendowanych przez Kierownictwo Studium NLPt. Superwizję należy podjąć po II roku SNLPt (osoby, które wykonują zawód psychoterapeuty już w chwili rozpoczęcia Studium, mogą rozpocząć tę formę superwizji wcześniej).
Staż kliniczny 400 godz. Staż kliniczny organizowany jest samodzielnie przez osoby ubiegające się o Certyfikat NLPt. Powinien odbywać się w placówkach ochrony zdrowia lub ośrodkach psychoterapeutycznych, w których stażysta ma możliwość kontaktu z pacjentami o zróżnicowanej diagnozie, w tym cierpiącymi na głębsze zaburzenia (psychozy, ciężkie przypadki depresji itp.) oraz współpracy z lekarzami psychiatrami. Staż kliniczny można rozpocząć po ukończeniu II roku oraz zajęć  „Metody diagnozy w psychologii klinicznej” z III roku.
Pisemna praca dyplomowa Dwa zróżnicowane studia przypadków (np. psychoterapii długo- i krótkoterminowej, udanego i nieudanego procesu psychoterapii).
Egzamin komisyjny Egzamin komisyjny jest przeprowadzany w oparciu o zakwalifikowaną pracę dyplomową. Uwaga  do podejścia do egzaminu komisyjnego konieczne jest zrealizowanie wszystkich wymienionych wyżej wymagań za wyjątkiem praktyki psychoterapeutycznej. W jej przypadku do egzaminu konieczne jest zrealizowanie minimum 255 godzin, pozostałe mogą być zrealizowane już po nim.

Program Studium NLPt spełnia wymogi Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP).

Dzięki temu posiadacz Certyfikatu NLPt może automatycznie ubiegać się o uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii (ECP) wydawanego przez EAP.

Uwaga! Opis  procedury certyfikacyjnej dla kandydatów ubiegających się o otrzymanie Certyfikatu Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii w Polskim Stowarzyszeniu NLPt znajduje się na stronie:
http://psnlpt.org.pl/certyfika ty-i-akredytacje-2/certyfikat- neuro-lingwistycznej- psychoterapii/