Cennik

ważny od 06.05.2016 r.

 • Wygodny system płatności ratalnych lub płatności co rok.
 • Średnio około 41 zł za godzinę zajęć.
 • Średnio około 396 zł za dzień szkolenia.
 • Cena obejmuje całość programu Studium NLPt, czyli:
  • zajęcia warsztatowe, wykładowe, seminaryjne,
  • treningi grupowe,
  • superwizję grupową,
  • kolokwia i wewnętrzny egzamin komisyjny,
  • materiały szkoleniowe,
  • obsługę biurową, w tym wystawianie dyplomów i zaświadczeń,
  • serwis kawowy.
 • Do ukończenia Studium NLPt wymagana jest własna psychoterapia indywidualna oraz superwizja indywidualna, która jest opłacana osobno, i których nie obejmuje poniższy cennik.

 

Inwestycja wynosi:
Rodzaj ceny I rok II rok III rok IV rok
Cena regularna 9 840 zł 9 840 zł 7 995 zł 7 995 zł
Osoby ze specjalizacji Psychoterapia
na Wydziale Psychologii UW (-5%)*
9 348 zł 9 348 zł 7 995 zł 7 995 zł
Absolwenci kursu Praktyk NLP* 3 220 zł 9 840 zł 7 995 zł 7 995 zł
Absolwenci kursu Mistrz NLP* 3 220 zł 3 220 zł 7 995 zł 7 995 zł


٭Osoby ze specjalizacji Psychoterapia na Wydziale Psychologii UW, które ukończyły kurs Praktyka NLP/Mistrza NLP, mają należność za I i II rok Studium również pomniejszoną o 5%. W celu poznania dokładnych cen lub złożenia wniosku o raty z niewielkim oprocentowaniem prosimy o kontakt z sekretariatem .