Czym jest NLPt?

Neuro-Lingwistyczna Psychoterapia (NLPt) całościowym i autonomicznym systemem terapii (w 1999 r. uznanym za taki również przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii – EAP). Podstawową ideą NLPt jest praca zorientowana na cel przy szczególnym uwzględnieniu komunikacji niewerbalnej oraz zrozumienia wewnętrznych psychicznych procesów. W pracy terapeutycznej metodą NLPt przywiązujemy taką samą uwagę do werbalnych (złożonych) i niewerbalnych wskaźników, jak również do informacji o zachodzącym procesie. Główny nacisk w pracy terapeutycznej kładziemy na leczenie i wspieranie rozwoju jednostki w sposób umożliwiający jej ekologiczne osiąganie jej założonych celów, choć w zależności od problematyki, z która zgłasza się pacjent mogą one przybierać różne sformułowania.

NLPt wywodzi się z neurolingwistycznego programowania (NLPt), które wyrosło z praktyki czołowych psychoterapeutów lat 70. oraz interdyscyplinarnych poszukiwań teoretycznych jego twórców i prekursorów. Następnie przechodziło dynamiczny rozwój, w czasie którego część jego metodologii została upowszechniona także w kontekstach poza-terapeutycznych (biznes, sport, edukacja itd.) pod nazwą neurolingwistycznego programowania (NLP). O ile jednak NLP można określić jako praktyczną psychologię o szerokim zastosowaniu, to NLPt, czyli neurolingwistyczna psychoterapia zajmuje się profesjonalną pomocą w kontekście klinicznym. Dlatego wymaga odrębnego, wieloaspektowego i odpowiednio długotrwałego przygotowania jego adeptów.

W Austrii program całościowego szkolenia psychoterapeutów w zakresie NLPt istniał już od 1986 r. W 1995 r. powstało Europejskie Stowarzyszenie NLPt (EANLPt), którego nadrzędnym celem jest rozwój i szkolenie profesjonalistów według wysokich standardów przyjętych przez tę organizację. Od 1999 EANLPt jest oficjalnie uznaną organizacją psychoterapeutyczną w ramach EAP. W 1999 r. NLPt została uznana przez EAP za kompletny i autonomiczny system psychoterapii.

 Kadra nauczająca to doświadczeni certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy NLPt oraz innych podejść, zarówno z kraju jak i z zagranicy.