Nasi współpracownicy

Ponadto ze Studium NLPt współpracują:
Mgr Martyna Figurska

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i szkolenia z psychoterapii organizowanego przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Mistrz Praktyk NLP. Przez 8 lat pracowała z dziećmi chorymi na nowotwory i ich rodzicami. Obecnie pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień w Szpitalu Wolskim w Warszawie i w Pracowni Terapii i Rozwoju. Współpracuje z miesięcznikiem “Charaktery”.

Mgr Maja Filipiak

Jest psychologiem, psychoterapeutą (certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB), dydaktykiem. Przez 8 lat pracowała w Akademickim Ośrodku Psychoterapii na Wydziale Psychologii UW, a od 4 lat – w Centrum Terapeutycznym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w pomocy osobom dorosłym. Prowadzi konsultacje psychologiczne poświęcone wstępnej diagnozie, interwencje kryzysowe i psychoterapię dla klientów indywidualnych oraz par. W swoim warsztacie posługuje się przede wszystkim dorobkiem podejść: poznawczo-behawioralnego i strategicznego.
Szkoli i superwizuje absolwentów psychologii odbywających w Centrum Terapeutycznym SWPS dwuletni staż kliniczny. Jest autorką publikacji poświęconych klinicznej diagnozie psychologicznej.

Dr Marek Jasiński

Psycholog, posiada certyfikat psychoanalityka IPA (International Psychoanalytical Association) i certyfikat seksuologa klinicznego. Prowadzi działalność dydaktyczną i kliniczną opartą na metodach psychoanalizy i psychoterapii psychoanalitycznej. Wykładowca w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii UW, wcześniej przez prawie 20 lat pracował w Zakładzie Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich, kierowanym przez prof. dr hab. Kazimierza Imielińskiego. Posiada dwuletnie doświadczenie kierowania Oddziałem Nerwic Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Obecnie jest rektorem Wyższej Niepublicznej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.

Mgr Marcin Osmólski

Psycholog, absolwent Szkoły Wyższej Społecznej.
Ukończył czteroletni kurs terapii behawioralno–poznawczej, kurs interwencji kryzysowej, interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy. Obecnie jest w trakcie certyfikacji w zakresie terapii zorientowanej na rozwiązanie (TSR). Pracuje m.in. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów w Warszawie jako psycholog i interwent kryzysowy, a od 2012 r. jest liderem Zespołu Interwencji Kryzysowej w Ośrodku. W ramach pracy w OPS pracuje między innymi z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc, bezrobotnymi oraz będącymi w kryzysie psychologicznym. Prowadzi grupę dla osób doświadczających przemocy oraz współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy. Pomaga osobom dorosłym i młodzieży.

Ponadto prowadzi szkolenia dla służb mundurowych i cywilnych (policja, ratownicy medyczni, kuratorzy, pedagodzy) z zakresu przeciwdziałania przemocy, interwencji kryzysowej, w tym w kryzysie suicydalnym oraz radzenia sobie z stresem.

dr n. med. Radosław Tworus

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista psychiatra, kierownik Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia ds. Psychiatrii, wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Główne zainteresowania naukowo – badawcze to zagadnienia agresji i przemocy, problematyka sądowo – psychiatryczna dotycząca żołnierzy jako sprawców i ofiar przestępstw, orzecznictwo wojskowo – lekarskie w zaburzeniach psychicznych, psychiatria konsultacyjna oraz zaburzenia psychiczne związane ze stresem traumatycznym ze szczególnym nastawieniem na zaburzenia psychiczne współczesnego pola walki oraz zaburzenia psychiczne występujące u ofiar wypadków, katastrof, urazów wielonarządowych.

Autor ok. 100 publikacji naukowych dotyczących w/w zagadnień klinicznych. Kieruje i współpracuje w realizacji projektów naukowo – badawczych dotyczących diagnostyki, leczenia i psychoterapii zaburzeń psychicznych będących następstwami zdarzeń traumatycznych.

Mgr Maria Zębrzuska-Peche

Certyfikowana psychoterapeutka (certyfikat Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, zrzeszonego w FORGE – International Federation of Gestalt Training Organizations. Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w tej organizacji. Założycielka i kierowniczka Ośrodka Terapii i Rozwoju Gestalt w Warszawie. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej dorosłych; pracuje również z nauczycielami, młodzieżą i rodzinami. Prowadzi szkolenia profesjonalistów w zakresie psychoterapii Gestalt.