Terminarz

I rok

 

Zajęcia Termin I Termin II
Inauguracja 08.04.2017 w trakcie ustaleń
Podstawy Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii 08.04.2017 w trakcie ustaleń
Mechanizmy psychopatologii i leczenia 08/09.04.2017 w trakcie ustaleń
Praktyk NLP
Wprowadzenie do NLP i sztuka komunikowania się, cz. I Komunikacja niewerbalna 28/29.01.2017 9/10.09.2017
Sztuka komunikowania się, cz. II Komunikacja werbalna oraz wyznaczanie i realizacja celów 11/12.02.2017 23/24.09.2017
Zarządzanie wewnętrznymi zasobami 11/12.03.2017 14/15.10.2017
Modelowanie kompetencji. Efektywne strategie myślenia i działania 25/26.03.2017 28/29.10.2017
Trans-formacja – aktywowanie nieświadomego potencjału 8/9.04.2017 18/19.11.2017
Świadomość i nieświadomość w procesie zmian 20/21.05.2017 2/3.12.2017
Integracja i ewaluacja 24.06.2017 16.12.2017
Praktyk NLP zaawansowany
Sztuka wywierania wpływu 9/10.09 2017 w trakcie ustaleń
Programowanie zmiany 23/24.09.2017 w trakcie ustaleń
Style poznawcze i filtry percepcji 7/8.10.2017 w trakcie ustaleń
Ewaluacja 4/5.11.2017 w trakcie ustaleń
Relacyjne aspekty pomagania i zjawiska w psychoterapii – m.in. kontrakt, relacja terapeutyczna, przeniesienie, przeciw-przeniesienie, opór itp. 12/14.05.2017 w trakcie ustaleń
Psychoterapia grupowa 8-9.06.2017
i
30.06-01.07.2017
w trakcie ustaleń
Kolokwium zaliczeniowe 30.06.2017 w trakcie ustaleń