Terminarz

I rok
Zajęcia Termin I Termin II
Inauguracja 01.10.2016 08.04.2017
Podstawy Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii 01.10.2016 08.04.2017
Mechanizmy psychopatologii i leczenia 01/02.10.2016 08/09.04.2017
Praktyk NLP
Wprowadzenie do NLP i sztuka komunikowania się, cz. I Komunikacja niewerbalna 8/9.10.2016 28/29.01.2017
Sztuka komunikowania się, cz. II Komunikacja werbalna oraz wyznaczanie i realizacja celów 29/30.10.2016 11/12.02.2017
Zarządzanie wewnętrznymi zasobami 12/13.11.2016 11/12.03.2017
Modelowanie kompetencji. Efektywne strategie myślenia i działania 3/4.12.2016 25/26.03.2017
Trans-formacja – aktywowanie nieświadomego potencjału 17/18.12.2016 8/9.04.2017
Świadomość i nieświadomość w procesie zmian 7/8.01.2017 20/21.05.2017
Integracja i ewaluacja 21.01.2017 24.06.2017
Praktyk NLP zaawansowany  
Sztuka wywierania wpływu 4/5.02.2017 9/10.09 2017
Programowanie zmiany 4/5.03.2017 23/24.09.2017
Style poznawcze i filtry percepcji 18/19.03.2017 7/8.10.2017
Ewaluacja 22/23.04.2017 4/5.11.2017
Relacyjne aspekty pomagania i zjawiska w psychoterapii – m.in. kontrakt, relacja terapeutyczna, przeniesienie, przeciw-przeniesienie, opór itp. 12/14.05.2017 12/14.05.2017
Psychoterapia grupowa 8-9.06.2017
i
8-9.07.2017
8-9.06.2017
i
8-9.07.2017
Kolokwium zaliczeniowe termin do ustalenia termin do ustalenia