Nasi współpracownicy

Ponadto ze Studium NLPt współpracują:
Dr Dorota Dyjakon

Dorota Dyjakon doktor psychologii, dyrektor Instytutu Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, psychoterapeuta posiadający certyfikat Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP), psychoterapię prowadzi od 1988 roku zajmując się problemami uzależnień, dorosłymi dziećmi alkoholików, pracą z traumą chroniczną (complex trauma) oraz terapią ofiar i sprawców przemocy domowej, prowadzi także warsztaty rozwijające i wzbogacające umiejętności psychologiczne. Jest autorką książek: Przemoc, terapia, zadośćuczynienie (2010), Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i Zmiana (2014), Przemoc domowa. Czy można wybaczyć i być razem? (2016) oraz wielu artykułów na temat przemocy interpersonalnej i terapii. Uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji prezentująca swój dorobek w postaci referatów oraz warsztatów doskonalących umiejętności prowadzenia psychoterapii. Uczestniczyła także w wielu seminariach i warsztatach doskonalących umiejętności pracy z traumą. Organizatorka wielu międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych pracy z traumą interpersonalną. Od 1991 roku prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną oraz współpracuje z wieloma ośrodkami zajmującymi się psychoterapią, m.in. Instytut Psychologii Zdrowia, Wrocławskie Centrum Zdrowia, Polski Instytut NLP. Członek Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Badań nad Traumą oraz Work with Perpetrators European Network. Szkoli i prowadzi superwizję dla psychoterapeutów pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy domowej. Studentów uczy: psychologii klinicznej, podstaw psychoterapii, psychopatologii małżeństwa i rodziny.

Mgr Martyna Figurska

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i szkolenia z psychoterapii organizowanego przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Mistrz Praktyk NLP. Przez 8 lat pracowała z dziećmi chorymi na nowotwory i ich rodzicami. Obecnie pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień w Szpitalu Wolskim w Warszawie i w Pracowni Terapii i Rozwoju. Współpracuje z miesięcznikiem “Charaktery”.

Mgr Maja Filipiak

Jest psychologiem, psychoterapeutą (certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB), dydaktykiem. Przez 8 lat pracowała w Akademickim Ośrodku Psychoterapii na Wydziale Psychologii UW, a od 4 lat – w Centrum Terapeutycznym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w pomocy osobom dorosłym. Prowadzi konsultacje psychologiczne poświęcone wstępnej diagnozie, interwencje kryzysowe i psychoterapię dla klientów indywidualnych oraz par. W swoim warsztacie posługuje się przede wszystkim dorobkiem podejść: poznawczo-behawioralnego i strategicznego.
Szkoli i superwizuje absolwentów psychologii odbywających w Centrum Terapeutycznym SWPS dwuletni staż kliniczny. Jest autorką publikacji poświęconych klinicznej diagnozie psychologicznej.

Dr Marek Jasiński

Psycholog, posiada certyfikat psychoanalityka IPA (International Psychoanalytical Association) i certyfikat seksuologa klinicznego. Prowadzi działalność dydaktyczną i kliniczną opartą na metodach psychoanalizy i psychoterapii psychoanalitycznej. Wykładowca w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii UW, wcześniej przez prawie 20 lat pracował w Zakładzie Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich, kierowanym przez prof. dr hab. Kazimierza Imielińskiego. Posiada dwuletnie doświadczenie kierowania Oddziałem Nerwic Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Obecnie jest rektorem Wyższej Niepublicznej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.

Mgr Marcin Osmólski

Psycholog, absolwent Szkoły Wyższej Społecznej.
Ukończył czteroletni kurs terapii behawioralno–poznawczej, kurs interwencji kryzysowej, interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy. Obecnie jest w trakcie certyfikacji w zakresie terapii zorientowanej na rozwiązanie (TSR). Pracuje m.in. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów w Warszawie jako psycholog i interwent kryzysowy, a od 2012 r. jest liderem Zespołu Interwencji Kryzysowej w Ośrodku. W ramach pracy w OPS pracuje między innymi z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc, bezrobotnymi oraz będącymi w kryzysie psychologicznym. Prowadzi grupę dla osób doświadczających przemocy oraz współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy. Pomaga osobom dorosłym i młodzieży.

Ponadto prowadzi szkolenia dla służb mundurowych i cywilnych (policja, ratownicy medyczni, kuratorzy, pedagodzy) z zakresu przeciwdziałania przemocy, interwencji kryzysowej, w tym w kryzysie suicydalnym oraz radzenia sobie z stresem.

Mgr Maria Zębrzuska-Peche

Certyfikowana psychoterapeutka (certyfikat Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, zrzeszonego w FORGE – International Federation of Gestalt Training Organizations. Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w tej organizacji. Założycielka i kierowniczka Ośrodka Terapii i Rozwoju Gestalt w Warszawie. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej dorosłych; pracuje również z nauczycielami, młodzieżą i rodzinami. Prowadzi szkolenia profesjonalistów w zakresie psychoterapii Gestalt.