Artykuły członków zespołu

Zapraszamy do lektury:

  1. Benedykt Peczko: Czym jest neurolingwistyczne programowanie
  2. Mirosława Huflejt-Łukasik: Neurolingwistyczne Programowanie ─ Metoda wspierania rozwoju i psychoterapii
  3. Benedykt Peczko: Dlaczego boimy się psychoterapii (część I)
  4. Benedykt Peczko: Dlaczego boimy się psychoterapii (część II)
  5. Benedykt Peczko: Psychoterapia – nauka stosowana i sztuka. O rozwoju zawodowym, który nigdy się nie kończy
  6. P. Turkowski, J. Jędrzejczyk, M. Huflejt-Łukasik, J. Wieliczko,   Neuro-lingwistyczna psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych